Danh mục sản phẩm
Chảo đúc cao cấp
Lưới Danh sách

12 mục

Sắp xếp
 1. Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280DK đường kính 28cm
  -5%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280DK đường kính 28cm
  Special Price 610.000₫ Regular Price 640.000₫
 2. Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280TK đường kính 28cm
  -5%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280TK đường kính 28cm
  Special Price 570.000₫ Regular Price 600.000₫
 3. Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280VK đường kính 28cm
  -5%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280VK đường kính 28cm
  Special Price 570.000₫ Regular Price 600.000₫
 4. Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280D đường kính 28cm
  -6%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280D đường kính 28cm
  Special Price 490.000₫ Regular Price 520.000₫
 5. Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280T đường kính 28cm
  -4%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280T đường kính 28cm
  Special Price 460.000₫ Regular Price 480.000₫
 6. Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280V đường kính 28cm
  -4%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-T280V đường kính 28cm
  Special Price 470.000₫ Regular Price 490.000₫
 7. Chảo đúc siêu bền Sato ST-G280D đường kính 28cm
  -4%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-G280D đường kính 28cm
  Special Price 480.000₫ Regular Price 500.000₫
 8. Chảo đúc siêu bền Sato ST-G280T đường kính 28cm
  -4%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-G280T đường kính 28cm
  Special Price 460.000₫ Regular Price 480.000₫
 9. Chảo đúc siêu bền Sato ST-G280V đường kính 28cm
  -4%
  Chảo đúc siêu bền Sato ST-G280V đường kính 28cm
  Special Price 470.000₫ Regular Price 490.000₫
 10. Chảo đúc siêu bền 28cm sâu Sato ST-S280T đường kính 28cm + sâu lòng
  -4%
 11. Chảo đúc siêu bền 28cm sâu Sato ST-S280D đường kính 28cm + sâu lòng
  -5%
 12. Chảo đúc siêu bền 28cm sâu Sato ST-S280V đường kính 28cm + sâu lòng
  -6%